اکثر همکارها بیشتر از قابلیت پلی بک و بکاپ گیری استفاده می کنند.
اما دوربین ها و دستگاه های جدید قابلیت های بیشتری را در اختیار قرار می دهد.
قابلیت تشخیص چهره که در دوربین های تحت شبکه ارائه شده، می تواند چهره افرادی که در تصاویر دوربین بودند را به زمان آن ثبت کنند.
قابلیت ثبت پلاک که در دوربین های ثبت پلاک هست با ذخیره شماره پلاک و زمان تردد بسیار مفید است.
همچین قابلیت هایی همچون منطقه ممنوعه یا عبور از خط بسیار به امنیت مکان کمک می کند.

برای ارسال پاسخ ابتدا باید وارد سایت شوید.

گفتگوهای هم رده:


آیا مجله سیگنال را می پسندید؟