دارای بهترین پاسخ

بازبینی هوشمند Smart PlayBack

تا کنون از بازبینی هوشمند استفاده کرده اید؟
در بازبینی هوشمند، چه روش هایی وجود دارد و کدام روش بیشتر استفاده میشود؟

بهترین پاسخ

بازبینی هوشمند در بعضی از مواقع بسیار مفید و گاها از بازبینی های وقت گیر جلوگیری می کند.
چندین روش برای این نوع بازبینی هست همچون عبور از خط، وارد شدن در منطقه ممنوعه یا حرکت در محل مورد نظر وجود دارد که بعضی از آنها می بایست قبل از ضبط روی دستگاه ضبط تنظیم شده باشند و بعضی خیر
برای مثال
وقتی نیاز است بدانیم در محلی چه تحرکاتی اتفاق افتاده، نیاز به بازبینی 24ساعته است اما با روش بازبینی هوشمند، محل مورد نظر را انتخاب کرده و زمان هایی که در آن محل تحرک ایجاد شده مشخص میکند.
البته این مدل بازبینی روی تمام دستگاه نیست و بنده روی دستگاه HDTVI رستر و هایکویژن کار کردم.

بهترین پاسخ

بازبینی هوشمند در بعضی از مواقع بسیار مفید و گاها از بازبینی های وقت گیر جلوگیری می کند.
چندین روش برای این نوع بازبینی هست همچون عبور از خط، وارد شدن در منطقه ممنوعه یا حرکت در محل مورد نظر وجود دارد که بعضی از آنها می بایست قبل از ضبط روی دستگاه ضبط تنظیم شده باشند و بعضی خیر
برای مثال
وقتی نیاز است بدانیم در محلی چه تحرکاتی اتفاق افتاده، نیاز به بازبینی 24ساعته است اما با روش بازبینی هوشمند، محل مورد نظر را انتخاب کرده و زمان هایی که در آن محل تحرک ایجاد شده مشخص میکند.
البته این مدل بازبینی روی تمام دستگاه نیست و بنده روی دستگاه HDTVI رستر و هایکویژن کار کردم.

برای ارسال پاسخ ابتدا باید وارد سایت شوید.

گفتگوهای هم رده:


آیا مجله سیگنال را می پسندید؟