دارای بهترین پاسخ

قابلیت HLC دوربین

قابلیت HLC چیست ؟

بهترین پاسخ

سلام
هر زمان در محدوده دید دوربین منبع یا منابع نوری مزاحم وجود داشت که باعث عدم وضوح تصویر ثبت شده می گشت، می توان از قابلیت HLC یا HIGH LIGHT COMPENSATION استفاده کرد تا نور مزاحم را پوشش داده و نور محیط را متناسب با تصویر تنظیم نماید

بهترین پاسخ

سلام
هر زمان در محدوده دید دوربین منبع یا منابع نوری مزاحم وجود داشت که باعث عدم وضوح تصویر ثبت شده می گشت، می توان از قابلیت HLC یا HIGH LIGHT COMPENSATION استفاده کرد تا نور مزاحم را پوشش داده و نور محیط را متناسب با تصویر تنظیم نماید

برای ارسال پاسخ ابتدا باید وارد سایت شوید.

گفتگوهای هم رده:


آیا مجله سیگنال را می پسندید؟