یکی از قابلیتهای مهم جهت کاهش فضای اشغال شده در هارد و فشرده تر کردن حجم فیلم های ضبط شده در دوربین های مداربسته اکسوم قابلیت ultra H265 می باشد که در این ویدئو می توانیم تنظیمات لازم را بیاموزیم.