نرخ فریم بر ثانیه Frame Per Second که به اختصار FPS می گوییم به تعداد فریم های یک نصویر در ثانیه گفته میشود

یک تصویر متحرک یا فیلم از مجموعه ای از تصاویر ثابت متوالی ساخته می شود که هر چه تعداد این عکس های ثابت بیشتر باشد، جزئییات بیشتری از حرکات قابل دیدن است.

با توجه به قابلیت چشم انسان ، یک تصویر 10 فریم در ثانیه به اندازه تصویر 30 فریم در ثانیه زنده به نظر می رسد.

این تفاوت در تعداد فریم ها در صورتی که در تصویر حرکت اتفاق بیافتد حائز اهمیت است، چرا که در 30 فریم در ثانیه جزئییات بیشتری قابل مشاهده است، حال آنکه در 10 فریم در ثانیه جزئییاتی رو از دست می دهید زیرا در تصاویر هر چه فریم پایین تر باشد، تصویر تار تر میشود.

در صنعت دوربین مداربسته ، تعداد فریم از مهمترین خصوصیات دستگاه های DVR و دوربین های شبکه است

همچنین تعداد فریم تاثیر مستقیم در حجم و پهنای باند دارد زیرا که هر چه تعداد نرخ فریم بیشتر باشد، فیلم های ضبط شده فضای بیشتری در هارد اشغال میکنند و برای انتقال اطلاعات نیز به پهناری باند بالاتری نیاز دارند.

در خرید سیستم های حفاظتی تعداد فریم در دوربین و دستگاه بسیار مهم است، حال آنکه کمترین توجه به این خصوصیت ارزشمند میشود و گاها همکاران به دلیل ایجاد فضای بیشتر هارد برای مشتری تعداد فریم را در تنظیمات دستگاه ها پایین می آورند. البته در محیط های داخلی و با توجه به سرعت کم تحرکات میشود تعداد فریم را کاهش داد.