دارای بهترین پاسخ

دوربین وریفوکال Varifocal

آیا استفاده از دوربین های وریفوکال کم نشده است؟ چرا؟

بهترین پاسخ

به توجه به افزایش کیفیت دوربین ها در مدل های HD استفاده از دوربین های وریفوکال بسیار کم رنگ شد
کیفیت در عمق تصویر و تشخیص جزئیات در فاصله دورتر که از طریق دوربین وریفوکال محقق می شد، امروز با استفاده از کیفیت HD بدون نیاز به محدود کردن وسعت دید محقق شده است

بهترین پاسخ

به توجه به افزایش کیفیت دوربین ها در مدل های HD استفاده از دوربین های وریفوکال بسیار کم رنگ شد
کیفیت در عمق تصویر و تشخیص جزئیات در فاصله دورتر که از طریق دوربین وریفوکال محقق می شد، امروز با استفاده از کیفیت HD بدون نیاز به محدود کردن وسعت دید محقق شده است

برای ارسال پاسخ ابتدا باید وارد سایت شوید.

گفتگوهای هم رده:


آیا مجله سیگنال را می پسندید؟