رمز پیش فرض دستگاه dvr و nvr داهوا،کورتک...:
Dahua pass:
admin/admin
رمز پیش فرض دستگاه dvr و nvr هایک ویژن،رستر،ورتینا....:
Hikvision pas:
admin/12345
رمز پیش فرض دستگاه dvr و nvr برند uniview:
admin/123456

رمز پیش فرض دستگاه dvr و nvr برند vivotek :
root/root

رمز پیش فرض دستگاه dvr و nvr برند Acti:
admin/123456

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند 3S تایوان
root/root

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند AVTECH تایوان
admin/admin

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند FENIX
admin/ساخته شود

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند milesight
admin/ms1234

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند videopark
admin/123456

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند tsk
admin/888888

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند maxron
admin/888888

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند ELM
admin/123456

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند juan
admin/خالی

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند svision
admin/خالی

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند LTS
admin/ساخته شود

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند hummer
admin/123456

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند hivision
admin/123456

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند tiandy
admin/admin

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند HILOOK
admin/ساخته شود

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند geovision
admin/admin

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند micronix
admin/admin

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند panasonic
admin/12345

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند axis
root/root

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند hanbsng
admin/888888

رمز پیش فرض دستگاه ضبط و دوربین برند ITR
admin/خالی

رمز دستگاه برایتون میخواستم

برای ارسال پاسخ ابتدا باید وارد سایت شوید.

گفتگوهای هم رده:


آیا مجله سیگنال را می پسندید؟